Manufaktura Český pohár v roce 2019

4.1.2019 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Manufaktura Český pohár v roce 2019

V roce 2019 je v Manufaktura Českém poháru zařazeno 9 závodů (3 sprinty, 3 krátké tratě a 3 klasické tratě). Každému závodníkovi se hodnotí 5 nejlepších výsledků. Podívejme se, co je pro naše nejlepší připraveno.

Přehled závodů Manufaktura Českého poháru 2019

1.  11. 5. Manufaktura Český pohár – sprint          KSU        D21E, H21E
2.  18. 5. Mistrovství ČR ve sprintu                 LPU        D21, H21
3.   1. 6. Manufaktura Český pohár – klasická trať   DKP, DOK   D21E, H21E
4.   2. 6. Manufaktura Český pohár – krátká trať     DKP, DOK   D21E, H21E
5.  23. 6. Mistrovství ČR na krátké trati            LTU        D21, H21
6.   7. 9. Manufaktura Český pohár – klasická trať   TZL        D21E, H21E
7.   8. 9. Manufaktura Český pohár – krátká trať     TZL        D21E, H21E
8.  14. 9. Manufaktura Český pohár – sprint          VLI        D21E, H21E
9.  22. 9. Mistrovství ČR na klasické trati          TJN        D21, H21

11. 5. 2019 Manufaktura Český pohár - sprint, KSU

Český pohár začne závodem ve sprintu. Pořadatelé z Klubu vytrvalostních sportů Šumperk pořádají závod ve sprintu jako součást "trojkombinace" (tři závody o jednom víkendu), sprint se nezvykle poběží v sobotu dopoledne. Závod proběhne v historickém centru města Šumperka a přilehlých parcích, poběží se v nepravidelně horizontálně i vertikálně členité oblasti městské zástavby - historické centrum se systémem hradeb, kde je velké množství bočních uliček; v části prostoru jsou členité parky a sídlištní zástavba. Novou mapu připravil Zdeněk Rajnošek (předchozí mapy jsou Hrom aby do toho (2015) a Šumperk (2008)), ten je spolu Petrem Turczerem i stavitelem tratí.  

18. 5. 2019 Mistrovství ČR ve sprintu, Manufaktura Český pohár, LPU

O další body se bude bojovat současně s boji o mistrovské medaile ve sprintu.  Mistrovský závod zavede závodníky do dosud pro OB nepoužitého terénu v centru Čáslavi. Tratě (postavili je Petr Fencl a Zbyněk Štěrba) povedou historickým centrem města, přilehlými parky, uličkami vilové čtvrti, městským lesoparkem a sportovními areály. Centrem závodu je sportovní areál Vodranty (zimní stadión). Mapu připravil Jan Fátor.

1. 6. 2019 Manufaktura Český pohár – klasická trať, DKP + DOK

První červnový víkend zavítá Český pohár do lesů a skal u Doks. Pořadatelé z oddílu OB Kotlářka a OK Doksy mají k dispozici členitý terén, kde jsou pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s náletovými porosty, menší počet komunikací. Centrum je v Nové Skalce (Skalka u Doks). Stavitel tratí Daniel Novák bude mít k dispozici novou mapu od Toma Nováka, v prostoru již bylo map více, ty poslední jsou Selská rokle jih (2010), Selská rokle sever (2010) a Braniborská jeskyně (2016).

2. 6. 2019 Manufaktura Český pohár - krátká trať, DKP + DOK

První závod na krátké trati zařazený do seriálu Českého poháru pořádá dvojice pořadatelů z oddílu OB Kotlářka a OK Doksy ve stejném prostoru jako den předtím krátkou trať. Centrum, prostor, popis terénu, hlavní kartograf - to vše je stejné, jiný je stavitel tratí, tím bude na tomto závodě Ondřej Pospíšil.

23. 6. 2019 Mistrovství ČR na krátké trati, Manufaktura Český pohár, LTU

I šampionát na krátké trati se počítá do Českého poháru. Oblast Čížkových kamenů je výjimečná svou blízkostí k městu Trutnovu i svým multisportovním vyžitím pro sportovní nadšence. Skalnatý kopec, který se zvedá jen 6 km od centra města Trutnova, nabízí traily pro náročné bajkery, skály pro lezce, turistické trasy s výhledy na Krkonoše a v roce 2019 se sem po více jak 15 letech vrací i orientační běžci, a to rovnou na mistrovství ČR na krátké trati. Centrem bude louka nad Markoušovicemi. Terén v prostoru závodu (Markoušovice, Lhota, Poříčí, Bohuslavice nad Úpou, Sedmidomí) je velmi rozmanitý. Mírně nakloněná centrální plošina je porostově velmi pestrá s velkým množstvím vegetačních detailů a s výskytem drobnějších kamenů. Tato plošina padá směrem na sever a na západ do extrémně náročného kamenitého svahu. Skalní útvary Čížkovy kameny a Kozí kameny tvoří skalní hranu, která v některých místech dosahuje výšky až 10 metrů. Pod touto skalní hranou je velký výskyt větších i menších kamenů s těžkou kamenitou podložkou. V celém prostoru je středně hustá síť komunikací včetně sítě jednosměrných terénních stezek pro horská kola Trutnov trails. V závodním prostoru je převážně jehličnatý les různého stáří, v části terénu je bukový les, vyskytují se zde i modřínové porosty, velké množství pasek a nálety. V prostoru je minimum sezónního podrostu v podobě kapradin a ostružin. Přechozí mapa v tomto prostoru je z roku 2003 a má název Čížkovy kameny. Novou mapu pro závod připravuje Zdeněk Sokolář, tratě staví Jan Petržela.

7. 9. 2019 Manufaktura Český pohár – klasická trať, TZL

První podzimní závod počítaný do Českého poháru připravuje SKOB Zlín. Klasická trať se poběží v prostoru, který je vymezen obcemi Lukoveček, Přílepy, Rusava, osada pod Grůněm, Lukov a Fryšták s centrem na louce na severním okraji obce Lukoveček. Závodníky čeká středně až více kopcovitý reliéf, kde je rozmanitá průchodnost od čistého rychlého bukového vzrostlého lesa až po pomalé hustníkové plochy; střední hustota komunikací; velké rýhy, místy i jemnější morfologické oblasti; místy svahové sesuvy, prameniště, skalky i kamenná pole. Předchozí mapy v tomto prostoru byly Zadní skály (2013), Fryšták - skalka (2010), Baďurů průsmyk (2009), Hadovna (1986), novou mapu připravuje Bohumil Háj. Tratě staví Evžen Pekárek.

8. 9. 2018 Manufaktura Český pohár – krátká trať, TZL

Také druhý závod pořádaný SKOB Zlín se běží v prostoru u Lukovečku. Další údaje o závodě jsou totožné jako pro sobotní závod, změní se jen stavitel tratí, autorem tratí bude Roman Zbranek.

14. 9. 2019 Manufaktura Český pohár – sprint, VLI

Poslední závod ve sprintu zařazený do Českého poháru v roce 2019 se poběží v Českém Dubu. Stavitel tratí Jiří Martan má k dispozici prostor, kde je uprostřed historické vyvýšené centrum města, které obtékají dva potoky. Součástí centra je klášter, kostel se zahradou a zámek s navazujícími parky, ve kterých jsou dva domovy s pečovatelskou službou s četnými ploty, schodišti apod. Centrum města je částečně obehnáno hradbami. Je zde také několik úzkých a nepravidelných ulic, které jsou v některých místech propojeny schodišti. Pro závod budou využity i zahrady Podještědsjého muzea a několika průmyslových areálů. Ve městě je také standardní zástavba rodinných domů a malé sídliště. Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem prostoru je 50 m. Prostor závodu je neobvykle různorodý, střídá se několik charakterů terénu – historické centrum, členité zahrady, parky, příkré schody, ploty, sídliště, kopce. Předchozí o-mapa v tomto prostoru nebyla, novou mapu pro pořadatele ze Slavia Liberec Orienteering připravuje Jiří Daněk.

21. 9. 2019 Mistrovství na klasické trati, Manufaktura Český pohár, TJN

Posledním závodem počítaným v roce 2019 do Manufaktura Českého poháru bude český šampionát na klasické trati. Podzimní vrchol domácí o-sezóny proběhne v prostoru Janov nad Nisou, Bedřichov, Liberec Starý Harcov, Lukášov, Jablonec nad Nisou, kde závodníky čeká typický jizerskohorský terén, tedy velmi kopcovitý, často s kamenitým podkladem se všemi druhy podrostu, místy je i bažinatý, kde je středně hustá síť cest. Hlavním kartografem nové mapy je Jan Picek, přechozí mapy byly Balcarka (1973), Harcov (1985), Maliník (2002), Maliník jih (2015). Tratě pro mistrovské i veteránské kategorie připraví v sobotu Dušan Novotný a v neděli Jan Picek.

Konečné výsledky Manufaktura Českého poháru 2018 budou vyhlášeny po Mistrovství ČR štafet dne 5. 10. 2019. Pět nejlepších mužů a žen v konečném pořadí obdrží vedle věcných cen i finanční odměny (15000 – 10000 – 5000 – 3000 – 1000 Kč).


« zpět