Letošní Česká liga klubů a Český pohár štafet

9.1.2019 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Letošní Česká liga klubů a Český pohár štafet

Česká liga klubů má v roce 2019 na pořadu celkem 9 závodů, sedm z nich se bude počítat i do Českého poháru štafet.

Česká liga klubů, Český pohár štafet 2019

1. 23. 3.   ČLK – štafety (C)                           ČPŠ  PHK
2.  7. 4.   ČLK – štafety (C)                           ČPŠ  AOV
3. 11. 5.   ČLK – štafety (B)                           ČPŠ  KSU
4. 12. 5.   ČLK – štafety (B)                           ČPŠ  KSU
5. 19. 5.   ČLK – Mistrovství ČR sprintových štafet (B)      LPU
6. 14. 9.   ČLK – štafety (B)                           ČPŠ  TUR
7. 15. 9.   ČLK – štafety (B)                           ČPŠ  VLI
8.  5. 10.  ČLK – Mistrovství ČR štafet (A)             ČPŠ  PGP
9.  6. 10.  ČLK – Mistrovství ČR klubů (A)                   PGP

Z 9 závodů České ligy klubů se každému klubu počítá 6 nejvyšších bodových hodnot. Český pohár štafet má o dva závody méně, každé štafetě se počítají tři nejvyšší bodové hodnoty z prvních šesti závodů a k tomu se připočte bodový výsledek Mistrovství ČR štafet.

Pojďme se podívat, kde se bude letos ve štafetových závodech závodit.

23. 3. 2019 - Český pohár štafet, Česká liga klubů (C), PHK
Tradičně prvním závodem štafetové sezóny je Jarní pohár v Hradci Králové. Pořadatelé z místního klubu OK 99 zvou závodníky do Autokempu Stříbrný rybník, v jehož okolí (prostor Hradec Králové Malšovice, Svinary) čeká závodníky rovinatý terén s hustou sítí cest, potoků a vodotečí, v prostoru se střídá dobře průběžný les s těžko průběžnými hustníky. Novou mapu připravil Jan Potštejnský (předchozích map tam bylo hodně, těmi posledními jsou Stříbrný potok (2011) a mapa pro MTBO Hradecká placka (2015). Staviteli tratí jsou Jan Panchártek a Petr Losman.

7. 4. 2019 - Český pohár štafet, Česká liga klubů (C), AOV
Druhý štafetový závod roku tradičně zavítá na Moravu. Mistrovství Moravy (současně se běží i Středoevropský pohár dorostu) letos pořádá oddíl orientačního běhu TJ Baník Ostrava. Centrem je Háj ve Slezsku (místní část Chabičov), prostor závodu je vymezen obcemi Háj ve Slezsku, Velká Polom, Hrabyně, Mokré Lazce, Smolkov, kde štafety čeká středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí terénní pozůstatky z 2. světové války, jámy a okopy, včetně betonových pevnůstek. Porostově je to členitý smíšený les se střední hustotou cest. Tratě staví Jiří Vlach na mapě, kterou připravil Martin Telecký (přechozí mapy Ostrá hůrka z roku 1994 a Lhota z roku 1993).

11. 5. 2019 - Český pohár štafet, Česká liga klubů (B), KSU
Pořadatelé z Klubu vytrvalostních sportů Šumperk vybrali pro závod štafet lesní komplex v okolí Rekreačního areálu Třemešek severně od obcí Mladoňov a Třemešek. Popis terénu je následující: Horský les v jižní části CHKO Jeseníky v nadmořské výšce 470 - 720 m n. m. Jedná se o kopcovitý terén se střídavou průběžností ovlivněnou četným výskytem horských hustníků s minimálním množstvím sezónního porostu. Hustota komunikací je průměrná. V terénu se nachází velké množství detailů (skály, kameny, kupky, bažinky, hustníčky,..). Běžecká podložka odpovídá horskému terénu, ale vyskytují se zde i běžecky rychlé pasáže. Přechozí mapy v tomto prostoru byly: Kopka (2012) a Mrtvý muž (2001). Novou mapu připravuje Zdeněk Rajnošek, tratě staví Zdeněk Janů (KSU5749) a Zdeněk Janů (KSU9045). Centrem je Rekreační areál Třemešek.

12. 5. 2019 - Český pohár štafet, Česká liga klubů (B), KSU
Také druhý závod dvojzávodu pořádá Klub vytrvalostních sportů Šumperk. A charakteristika závodu (prostor, centru, terén, mapař, stavitel tratí) je stejná jako o den dříve.

19. 5. 2019 - Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet, Česká liga klubů (A), LPU
Pardubičtí pořadatelé připraví tratě přímo v Pardubicích, v městské části Polabiny 3. Tento prostor byl zatím zmapován pro orientační běh pouze z jedné třetiny na mapě Labe (2007), zbývající prostor zatím pro orientační aktivity použit nebyl. Závodníky čeká velmi rychlý, téměř úplně rovinatý terén, tratě povedou místním sídlištěm, areály škol a zelení s vodními prvky na břehu Labe. Mapu připravil Petr Fiala, staviteli tratí jsou Zuzana Klimplová a Lukáš Hovorka. Závod proběhne pod dohledem televizních kamer, přímý přenos kategorie dospělých doplní i TV studio.

14. 9. 2019 - Český pohár štafet, Česká liga klubů (B), TUR
První podzimní štafetový závod pořádá TJ Turnov v náročném jizerskohorském terénu (650 – 840 m nad mořem), kde je horská podložka, skalnaté vrcholové partie kolem horské chaty Zvonice a Lesní chaty, místy jsou kamenité členité svahy, poměrně hodně oblastí se sníženou viditelností, střední hustota komunikací, ve spodní části podmáčené oblasti. Terén nikdy nehostil žádný oficiální závod v OB, přesto tam mapa pro OB existuje, je z roku 2009 a její název je Zvonice. Prosotor závodu je vymezen: Kořenov, silnice I/10, Merklov, Michlův Kopec, Horní Polubný, Horní Kořenov, Martinské Údolí, novou mapu dělá Petr Matula a stavbu tratí si vzal na starost Daniel Wolf.

15. 9. 2019 - Český pohár štafet, Česká liga klubů (B), VLI
Den po štafetách pořádaných turnovským oddílem se závodníci přesunou do Českého Dubu (Malý Dub), která pořádá štafetový závod Slavia Liberec Orienteering. Závodníky čeká mapa od hlavního kartografa Ivo Habána (předchozí mapa v prostoru Smržov, Malý Dub, Kněžičky, Roveň, Všelibice byla z roku 1985 s názvem Čihadlo), tratě staví Petr Henych. A ještě popis terénu: Kontinentální podhorský terén se středně hustou sítí komunikací, členitý prostor s dominantním hlavním údolím větvícím se do několika bočních údolí, místy terénní detaily (jámy, prohlubně), prostorem prochází jedna z čedičových žil známá pod názvem Malá Čertova zeď, vlivem těžby jsou v okolí žíly umělé terénní útvary, les převážně jehličnatý (borovice), místy smíšený a vlivem těžby dřeva porostově rozmanitý. Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem prostoru je 150 m.

5. 10. 2019 - Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet, Český pohár štafet, Česká liga klubů (A), PGP
Pořadatelé z SK Praga připravují štafetové mistrovství do prostoru Tis u Blatna, Kračín, Vítkovice, Lubenec, Ležky, Malměřice, Blatno, s centrem na louce v Tisu u Blatna. Závodníky čekají tratě (stavitel Jakub Veselý) ve smíšeném lese, který je mírně kopcovatý a kde je velké množství situačních detailů (kamenné balvany, skály, kupky, kamenná pole); je tam dobrá průběžnost a středně hustá síť komunikací. Předchozí mapa měla název Jelení skok a byla z roku 2006, novou mapu připravuje hlavní kartograf Jan Drbal. 

6. 10. 2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva, Česká liga klubů (A), PGP
Prestižní šampionát se poběží ve stejném prostoru a ze stejného centra jako den předtím mistrovství štafet. Charakteristika terénu je tedy stejná, stejný je i mapař a jiný je jen stavitel tratí, je jím Pavel Procházka.

 


« zpět