Lednové jednání VV ČSOS

23.1.2019 Petr Klimpl

Lednové jednání VV ČSOS

Na svém prvním letošním jednání se v Praze sešel výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích (zajímavost: ke konci roku 2018 má svaz 217 klubů a v nich 13217 členů) a kontrole úkolů byly projednány hlavní úkoly svazu na rok 2019.

Pak podaly informace sekce (sekce OB předložila ke schválení sportovně technické dokumenty a také rozdělení příspěvků na talenty v klubech a oblastech).

Poté předložil Jan Picek zprávu o přípravě MS v OB 2021, Dušan Vystavěl informoval o závěrech z jednání „Joint meeting“ IOF ve Varšavě, Ivan Matějů podal informaci o přípravě LODM 2019 v Liberci, byl schválen návrh odměn za umístění na MS, ME, MSJ v roce 2019.

V bodě různé pak byla projednána příprava vydání Zpravodaje ČSOS, byl schválen návrh podpory ČSOS na projekty komise rozvoje OB v roce 2019, byly projednány zprávy o činnosti některých rad ČSOS, výsledky jednání s Českou televizí o spolupráci v roce 2019, informace o přípravě semináře HLES, byly projednány změny v IS ORIS, byla podána informace o možnosti zapojení do programu Erasmus+ (Německo, ČR, Belgie, Dánsko, Slovensko a další), způsob financování krajů a TSM a další.


« zpět